نقل است پدر آیت الله العظمی مرعشی نجفی که از علما و بزرگان بوده است.

چهل روز در مسجد سهله و کوفه متوسل به امام زمان (عج) می شود

و بالاخره به مقصودش نائل گشته و در عالم مکاشفه یا بیداری به خدمت حضرت مشرف می شود و مطالبی را که در نظر داشته از حضرت می پرسد و جواب می گیرد

از جمله سوالاتش این بوده که قبر مادرمان حضرت زهرا(سلام الله علیها) کجاست؟

حضرت می فرمایند: «کشف این سِر در زمان غیبت ما نمی شود. اما اگر دلتان گرفت و خواستید مادر ما را زیارت کنید، بروید قم و قبر حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) را زیارت کنید! »